Back to Top

KAIKELLA ON HINTANSA – MEILLÄ SE ON HALPA, MUTTA EI HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ

Halpa-Halli on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.

Yritysvastuuseen kuuluu muista ihmisistä huolehtiminen niin Suomen sisällä kuin ulkopuolellakin. HalpaHalli sponsoroi jatkuvasti kotimaan nuorisourheilua ja on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.

HalpaHalli on hyvien periaatteiden kauppa, jonka eettiset arvot ovat kunnossa ja joita valvotaan jatkuvasti. HalpaHalli kantaa yritysvastuunsa suoraselkäisenä ja läpinäkyvänä.

MITÄ OIKEASTAAN ON YRITYSVASTUU?

Yritysvastuu on päätöksiä, joilla pyritään turvaamaan sekä maapallon että ihmisten hyvinvointia. Huolehtimalla yritysvastuustamme, huolehdimme siis samalla luonnosta ja ihmisistä. Hyvä yritysvastuu tarkoittaa sitä, että ketään tai mitään ei riistetä.

Me HalpaHallissa uskomme, että hyvästä työstä kuuluu aina saada kohtuullinen korvaus. HalpaHalli on aina halpa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että pitäisimme hinnat alhaalla keinolla millä hyvänsä tai muiden ihmisten ja luonnon kustannuksella. Hinnat pysyvät alhaalla muun muassa siten, että ostamme riittävän suuria määriä kerralla ja tarjoamme samalla työtä tavarantoimittajalle pitkäksi aikaa. Näin tavarantoimittajamme saa itselleen varmaa työtuloa ja voi tulla hinnassa alaspäin.

Valvomme aina tuotteidemme alkuperää ja tuotantoprosesseja sekä noudatamme niiden valinnoissa paitsi lakia myös omia eettisiä arvojamme, joita HalpaHallissa vaalitaan erityisen tarkasti. Kaikki yhteistyökumppanimme valitaan aina siten, että ne ovat yksi yhteen HalpaHallin kanssa. Näin voimme varmistaa yritysvastuun toteutumisen myös tavarantoimittajan puolella.

YRITYSVASTUU ON MYÖS TYÖPAIKKOJA

HalpaHalli on suomalainen yritys ja työllistää Suomessa noin 1500 ihmistä ja tukee näin kotimaista työtä. Kun hankit tuotteesi HalpaHallista, tuet siis samalla kotimaan taloutta ja luot työpaikkoja Suomeen. Yritysvastuuvalinnat koskettavat siis myös epäsuorasti kuluttajaa itseään.

Yritysvastuuseen kuuluu muista ihmisistä huolehtiminen niin Suomen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. HalpaHalli sponsoroi jatkuvasti kotimaan nuorisourheilua ja on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä