28.9.2021

HalpaHalli kehittää yhteistoimintaa uudella, selkeämmällä luottamusmiesjärjestelmällä

HalpaHalli työnantajana haluaa kehittää työpaikkaa yhdessä henkilöstönsä kanssa. Toisin kuin Palvelualojen ammattiliitto PAM on julkisuudessa väittänyt, HalpaHalli ei ole romuttamassa luottamusmiesjärjestelmää, vaan nimenomaan vahvistamassa sitä tavalla, jolla varmistetaan kaikille työntekijöille kattavat ja tasalaatuiset luottamusmiespalvelut.

Yksi edellytys henkilöstön hyvinvoinnille ja tasapuoliselle kohtelulle on nimenomaan toimiva luottamusmiesjärjestelmä. Vuosikymmenien kuluessa yhtiöömme on muodostunut ilman yhteistä sopimista käytäntö, jossa jokaisessa yksittäisessä toimipaikassa työntekijät valitsevat toimipaikalleen paikallisen luottamusmiehen.

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa työnantajalla on ollut neuvotteluosapuolenaan 29 luottamusmiestä. Luottamusmiesten suuri määrä on vaikeuttanut työnantajan ja työntekijöiden vuoropuhelua, minkä lisäksi haasteena on ollut molempia osapuolia koskeva osaamisvaje. Lisäksi ilman luottamusmiestä on tällä hetkellä 8 toimipistettä.

Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen ja parantaakseen yhteistoimintaa henkilöstön kanssa työnantaja teki syksyllä 2020 Palvelualojen ammattiliitolle aloitteen järjestelmän uudistamisesta. Varsinaiset neuvottelut PAM:in kanssa käynnistyivät vuoden 2021 alussa, ja viimeksi asiasta on neuvoteltu syyskuussa.

Työnantaja etenee luottamusmiesorganisaation uudistamisessa työehtosopimuksen mukaisesti. Henkilökunnalta on tullut uudistuksesta positiivista palautetta, mutta ymmärrämme, että uudistus on aiheuttanut osassa työntekijöitä myös tyytymättömyyttä.

Neuvotteluissa tavoitteena on työehtosopimuksessa todettu malli, jossa toimipaikkojen henkilöstö valitsee yhteisesti yhden, kaikille toimipaikoille yhteisen pääluottamusmiehen ja hänelle varahenkilön. Valitun pääluottamusmiehen kanssa käydään neuvottelut alueorganisaatiosta.

Tämä kaikkia toimipaikkoja edustava yhden pääluottamusmiehen malli palvelee parhaalla mahdollisella tavalla työnantajan ja henkilöstön sujuvaa keskinäistä vuoropuhelua. Lisäksi uusi malli turvaa sen, että luottamusmiehen palvelut tavoittavat tasapuolisesti ja tasalaatuisesti kaikki toimipisteet.

 

Janne Syri,
henkilöstöjohtaja
Kokkolan Halpa-Halli Oy
020 718 2135
janne.syri@halpahalli.fi

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä