Vastuullisuutta vahvalta arvopohjalta

Kestävämpää halpakauppaa

HalpaHalli tunnistaa halpakaupan vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon. HalpaHalli keskittyy energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen omassa energiankulutuksessaan. Lisäksi HalpaHalli vähentää hävikin määrää läpi toimintansa arvoketjun, ja pyrkii pilotoimaan uudenlaisia kiertotalousratkaisuja osana liiketoimintaansa.

Haluttu työnantaja

HalpaHallin työntekijät ovat sen menestyksen perusta. Vetovoimaisena työnantajana HalpaHalli panostaa henkilöstönsä työolosuhteisiin, työssäjaksamiseen ja -viihtyvyyteen. HalpaHalli kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti ja kehittää henkilöstön monimuotoisuutta läpi organisaation, esimerkiksi tarjoamalla työtä ja kehittymismahdollisuuksia eri taustaisille ihmisille.

Vastuulliset toimitusketjut

HalpaHallin toimitusketjut sisältävät merkittäviä vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia. HalpaHalli haluaa kehittää ihmisioikeuksien kunnioittamista ja ympäristövastuullisuutta toimitusketjujensa läpi, tiiviissä yhteistyössä sen kumppaniverkoston kanssa.

Luotettava HalpaHalli

HalpaHalli on Suomessa toimiva perheyritys, jonka arvot ohjaavat sen toimintaa. HalpaHalli panostaa vastuullisuuden kehittämiseen, avoimeen viestintään ja luotettavaan hallintotapaan. HalpaHalli haluaa olla vastuullinen kumppani kaikille sidosryhmilleen, kuten asiakkaille, toimittajille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille.

Vastuullinen energia

HalpaHallissa vastuullisuus on aurinkopaneeleja ja puhdasta energiaa.

Vastuulliset hankinnat

HalpaHallissa vastuullisuus on eettisiä hankintoja ja luotettavia kumppaneita.

Vastuulliset myymälät

HalpaHallissa vastuullisuus on led-valoja ja lämmön talteenottoa.

Vastuullinen naapuri

HalpaHallissa vastuullisuus on hyvää naapuruutta ja auttamista.

Vastuullinen toiminta

HalpaHallissa vastuullisuus on kierrätystä ja hävikin minimointia.

Halpuus on nimeä myöten tekemisemme ytimessä. Halpuus ei kuitenkaan saa syntyä luonnon tai toisten ihmisten kustannuksella. Siksi pyrimme olemaan koko ajan energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Siksi meillä on hankinnoille ja kumppaneille eettinen ohjeistus. Siksi haluamme olla aktiivinen avainliputtaja ja hyvä naapuri, joka levittää ympärilleen hyvää arkea.

Halpa ollaan, muttei hinnalla millä hyvänsä. Hyvä arki tehdään hyvällä.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä