Työkykyakatemiasta johtamisen eväitä HalpaHallin esimiehille

Työkykyakatemiasta johtamisen eväitä HalpaHallin esimiehille

Työkykyakatemiasta johtamiseneväitä HalpaHallin esimiehille

Kurikan myymäläpäällikkö Hannu Latvala.

Kaupan ala elää isoa murrosta muun työelämän tavoin. Arjen keskellä esimiehiltä vaaditaan kykyä tukea työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään ja erilaisissa elämäntilanteissa, minkä lisäksi esimiesten pitäisi pystyä varmistamaan oma jaksamisensa. Muun muassa näiden haasteiden kohtaamiseen tarjottiin eväitä HalpaHallin 50 esimiehelle HalpaHallin ja Työeläkeyhtiö Elon yhteistyössä järjestämässä Työkykyakatemiassa.

- Koulutuksen tavoitteena oli kehittää HalpaHallin esimiesten kokonaisvaltaista työkykyjohtamisen ja lähijohtamisen osaamista. Näin varmistetaan, että esimiehillä on riittävät valmiudet tukea ja johtaa henkilöstöä päivittäisessä arjessa, kertoo kevätkauden aikana toteutetusta koulutuksesta Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Katja Ekman.
Hänen mukaansa esimiestyöllä voidaan turvata jo ennakolta ihmisten hyvinvointia, ja näin välttyä turhilta sairauspoissaoloilta. Hyvän esimiestyön tuloksena töitä on mahdollista organisoida ja työn tekemisen tapoja muokata siten, että työntekijä voi jatkaa työelämässä vajaatyökykyisenäkin.
- Ihmisille on todella iso sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sillä, että he kykenevät tekemään töitä vanhuuseläkeikään saakka. Luonnollisesti työnantajatkin haluavat pitää kiinni osaavista työntekijöistään mahdollisimman pitkään, Ekman sanoo ja kiittää HalpaHallia hyvästä yhteistyöstä.
- Teen töitä monien yritysten kanssa ja kokemusteni perusteella voin sanoa, että HalpaHallissa sekä ylin johto että esimiehet ovat hyvin sitoutuneita kehittämään työkykyjohtamista uudistuvassa työelämässä.
HalpaHallin henkilöstöjohtajan Janne Syrin mukaan yhtiössä haluttiin tukea esimiestyötä koulutuksen avulla tilanteessa, jossa korostuvat ihmisten ja muutoksen johtaminen. Sen lisäksi että työelämä on murroksessa, ihmisillä saattaa tulla eteen elämäntilanteita, jotka vaikuttavat heidän fyysiseen tai henkiseen toimintakykyynsä.
- Ei enää riitä, että esimiehet tekevät niin sanotut päivittäiset rutiininsa. Sen lisäksi on tärkeää rakentaa toimiva työyhteisö, jossa huomioidaan ja sovitetaan yhteen yksittäisten työntekijöiden ja työnantajan liiketoiminnan tarpeet. Sitä kautta ihmiset saadaan sitoutumaan työhönsä, työ paremmin tuottavaksi ja asiakkaille onnistunut asiakaskokemus, Syri sanoo.
Toukokuun lopulla päättynyt koulutus suunniteltiin nimenomaan HalpaHallin tarpeisiin.
- Lämpimät kiitokset esimiehillemme, jotka heittäytyivät hienosti koulutukseen, HR-koordinaattorillemme Hanna-Marille sekä Elon osaaville kouluttajille Katjalle, Heidille ja Reetalle, Janne Syri jatkaa.

Myymäläpäälliköt paljon vartijoina

Pietarsaaren myymäläpäällikkö Terhi Vesala.


Kurikan HalpaHallin myymäläpäällikkö Hannu Latvala on ollut perheyhtiön palveluksessa jo 36 vuotta. Hän kehuu Työkykyakatemian avanneen silmiä tiedostamaan, miten tärkeää on huomioida koronan jälkeisessä ajassa sekä oma että henkilökunnan jaksaminen.

Muutosjohtaminen on hänen mukaansa korostunut erityisesti viime vuosina.
- Digiloikka on ollut valtava, ja se on vaikuttanut monella tavalla myymälöiden arkeen. Sunnuntaiaukioloon siirtyminen oli iso muutos. Sen jälkeen tuli pandemia, ja samaan aikaan olemme jumpanneet moniosaamista. Henkilöstö on lähtenyt hienosti mukaan siihenkin muutokseen.
Latvalan mukaan yksi keskeinen asia on huolehtia työntekijöiden työkyvystä.
- Meillä on paljon pitkiä työsuhteita. Siksi täytyy olla valmiina reagoimaan siihen, miten ikääntyminen mahdollisesti vaikuttaa työssä suoriutumiseen, hän sanoo.

Terhi Vesala teki 15 vuoden työuran Lidl Suomen palveluksessa ennen siirtymistään myymäläpäälliköksi Pietarsaaren HalpaHalliin viime maaliskuussa.
- Työkykyakatemia oli mielenkiintoinen kokonaisuus, ja on ollut todella arvokasta päästä puhumaan kollegoiden kanssa asioista ja jakamaan keskenämme hyviä vinkkejä. Meidänkin myymälässä yksi ajankohtainen kysymys on työkyvyn turvaaminen, koska monilla henkilöillä on jo takanaan pitkä työura.

Vesalan mukaan työelämän muutokset näkyvät esimerkiksi tietomäärän hurjana lisääntymisenä, uusina laitteistoina ja järjestelminä sekä moniosaamisen vaatimuksena.
- Tämän kaiken keskellä myymäläpäälliköiden pitää osata viedä muutosprosessit läpi oikealla tavalla. Sen takia myymäläpäälliköiden on oltava koko ajan hereillä, ennakoitava ja tuntea henkilöstön tarpeet sekä tiedettävä, mihin fokus täytyy milloinkin suunnata. Lisäksi myymäläpäällikön on osattava lähestyä ihmisiä eri tavoin ja olla itsekin joustava, Terhi Vesala toteaa.

Myymäläpäälliköiden lisäksi Työkykyakatemiaan osallistuivat esimiehet HalpaHallin konttorista ja logistiikkakeskuksesta.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä