HalpaHalli verkkokauppapalvelun tietosuojaseloste

1. Palveluntarjoaja

HalpaHalli-palvelua ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Kokkolan Halpa-Halli Oy (y-tunnus 0955220-7, osoite Kaarlelankatu 7, 67100 Kokkola), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö.

3. Tietosuoja

Noudatamme kerättyjen tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä henkilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. 

4. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla sekä mobiilisovelluksessa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Mobiilisovellus käsittelee myös tunnistettavissa olevia tietoja.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

5. Saatavuus

Palvelu saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Palvelun laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelua tai poistaa Palvelun tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Palveluun milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

6. Vastuu Palvelun sisällöstä

Tarjoamme Palvelun ja sen sisällön sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun Palveluntarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän tuottamasta sisällöstä, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

7. Oikeudet Palveluun ja sen sisältöön

Palvelun ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Palvelun sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Palvelun sisältöä ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille, lukuun ottamatta Palvelun kulloinkin mahdollistamilla toiminnallisuuksilla.

8. Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Palveluun yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

9. Käyttäjän aineistot

Olet täysin vastuussa kaikista kommenteista, palautteista ja materiaaleista, joita lähetät tai jaat Palvelun kautta. Käytä Palvelun yhteisö- ja palauteominaisuuksia vastuullisesti. Mikään yksittäisen käyttäjän Palvelun avulla levittämä aineisto ei edusta Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Palveluntarjoajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

10. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

11. Vahingonkorvausvelvollisuus ja ehtojen pätevyys

Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Kokkolan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Kokkolan Halpa-Halli Oy, asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kokkolan Halpa-Halli Oy
Kaarlelankatu 7
67100 Kokkola
Puh. 020 718 2000 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Lars-Erik Forsberg
Puh. 020 718 2000 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Kokkolan Halpa-Halli Oy, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Kokkolan Halpa-Halli Oy:n asiakassuhteiden- ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainonnan kohdistamiseksi.

Käyttäjien tekemiä arviointeja ja kommentteja käytetään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Arvioiden ja kommenttien yhteydessä voidaan julkaista käyttäjän ilmoittama etunimitieto.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:

- Sukunimi ja etunimet
- Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Osoite- ja tilaustiedot
- Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. puhetaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.

Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kokkolan Halpa-Halli Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Kokkolan Halpa-Halli Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tietosuojavastaava, Kokkolan Halpa-Halli Oy, PL 94 (Kaarlelankatu 7), 67101 Kokkola

Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Sähköpostirekisterin ehdot

1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kokkolan Halpa-Halli Oy:n sähköpostirekisteri on asiakkaille tarjoama palvelu, jossa liittyneille tarjotaan tietoa ajankohtaisista tietoa sähköpostin välityksellä.

2. Sähköpostien sisällöt ja julkaisuajankohdat.

Asiakkaalla on mahdollista tilata markkinointikirje sähköpostiin, joka lähetetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Markkinointikirjeessä kerrotaan ajankohtaisista tuotteista, tarjouksista ja tapahtumista.

HalpaHallin viikkokuvasto on myös mahdollista tilata sähköisenä omaan sähköpostiin. Sähköinen kuvasto julkaistaan aina edellisenä iltana siitä, kun kuvasto ilmestyy painettuna.

HHKeittiön lounaslista on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin. Lounaslista toimitetaan sähköpostiin aina maanantai-aamuisin.

3. Sähköpostien tilaaminen

HHKeittiön lounaslista tilataan omalla lomakkeella. Liittyminen on ilmaista. Siirry tästä tilaamaan HHKeittiön lounaslista.

Sähköinen kuvasto tilataan omalla lomakkeella. Liittyminen on ilmaista. Siirry tästä tilaamaan sähköinen kuvasto.

Markkinointikirje tilataan omalla lomakkeella. Liittyminen on ilmaista. Lisäksi ensimmäisen verkkokauppatilauksen yhteydessä asiakas liitetään markkinointilistalle. Siirry tästä tilaamaan markkinointikirje.

4. Sähköpostien kielto

Jokaisen HalpaHallin sähköpostin yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee poistumaan sähköpostilistalta. Mikäli asiakas on liittynyt useammalle sähköpostilistalle (esimerkiksi kuvaston ja markkinointikirjeen listoille), tulee jokaiselta listalta poistua erikseen. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää omien tietojensa täysi poistaminen rekisteristä, ellei sille ole laillista estettä.

Sähköpostirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Kokkolan Halpa-Halli Oy, sähköpostirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kokkolan Halpa-Halli Oy
Kaarlelankatu 7
67100 Kokkola
Puh. 020 718 2000 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Lars-Erik Forsberg
Puh. 020 718 2000 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Kokkolan Halpa-Halli Oy, sähköpostirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kokkolan Halpa-Halli Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisteröityneen sähköpostitiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Kokkolan Halpa-Halli Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tietosuojavastaava, Kokkolan Halpa-Halli Oy, PL 94 (Kaarlelankatu 7), 67101 Kokkola

Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

HalpaHallin verkkokaupan tietosuojaselosteet


Tietosuojalain 1050/2018 ja yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaiset tietosuojaselosteet koskien Kokkolan Halpa-Halli Oy verkkokaupassa käytettäviä seuraavia rekistereitä: 


A. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Kokkolan Halpa-Halli Oy
Kaarlelankatu 7
67100 Kokkola
Puh. 020 718 2000 (vaihde)


2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö


Halpahalli Asiakaspalvelu
Puh. 06 822 0200, asiakaspalvelu@halpahalli.fi


3. Rekisterin nimi


Kokkolan Halpa-Halli Oy, Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Rekisteriä käytetään ostotietojen käsittelyyn, asiakassuhteiden- ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainonnan kohdistamiseksi.
Käyttäjien tekemiä arviointeja ja kommentteja käytetään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Arvioiden ja kommenttien yhteydessä voidaan julkaista käyttäjän ilmoittama etunimitieto.
Käsittelyn oikeusperuste on asiakkuuden kautta muodostunut sopimuksen täytäntöönpano.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:
- Sukunimi ja etunimet
- Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Osoite- ja tilaustiedot
- Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. puhetaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot.
Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötiedot kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Kokkolan Halpa-Halli Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen (USA) ulkopuolelle EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Kokkolan Halpa-Halli Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille, tällöin pohjana tiedonsiirron suojamekanismina käytetään EU:n komission vakiolauseketta. 10.7.2023 lähtien sovelletaan EU-US Data Privacy Framework – tiedonsiirtomekanismia.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.


10. Henkilötietojen säilytys ja poisto


Asiakkaan käyttäjätili ja siihen liittyvät henkilötiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun tiliä on viimeksi käytetty.
Ilman asiakastiliä tilattuihin tuotteisiin liittyvät henkilötiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua.
Asiakapalvelukontakteihin liittyvät henkilötiedot, kuten äänitallenteet, poistetaan vuoden kuluttua.
 
B. Sähköpostirekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Kokkolan Halpa-Halli Oy
Kaarlelankatu 7
67100 Kokkola
Puh. 020 718 2000 (vaihde)


2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö


Halpahalli Asiakaspalvelu

Puh. 06 822 0200, asiakaspalvelu@halpahalli.fi


3. Rekisterin nimi


Kokkolan Halpa-Halli Oy, Sähköpostirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste


Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse. Oikeusperuste perustuu asiakkaan suostumukseen jossa asiakas on tilannut nettikaupan uutiskirjeen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.
Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen tekstiviestillä. Oikeusperuste perustuu oikeutettuun etuun joka perustuu asiakkuuteen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Kokkolan Halpa-Halli Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen (USA) ulkopuolelle EU:n tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Kokkolan Halpa-Halli Oy:n valitsemille yhteistyökumppaneille, tällöin pohjana tiedonsiirron suojamekanismina käytetään EU:n komission vakiolauseketta. 10.7.2023 lähtien sovelletaan EU-US Data Privacy Framework – tiedonsiirtomekanismia.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.


10. Henkilötietojen säilytys ja poisto
Asiakkaan markkinointi- ja asiakasviestintään käytettävän sähköpostirekisterin tiedot (sähköpostiosoite, postinumero ja ostohistoria) säilytetään viisi vuotta palvelusta poistumisen jälkeen, jolloin asiakas saa asiasta kertovan viestin tietojen poistamisesta. 
Molempia rekistereitä koskevat rekisteröidyn oikeudet:
Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen perusteella oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@halpahalli.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Tietosuojavastaava, Kokkolan Halpa-Halli Oy, PL 94 (Kaarlelankatu 7), 67101 Kokkola
Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja laaja, voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, tai jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voidaan niistä periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.


11. Tiedon oikaiseminen


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. 


12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä


Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Esimerkiksi silloin, tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja. Vastustamisen jälkeen tietoja ei saa enää käsitellä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.


13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.


14. Oikeus tietojen poistamiseen


Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.


15. Oikeus tehdä valitus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi
 
Päivitykset tähän tietosuojaselosteeseen:
Olemme päivittäneet selostetta 3.04.2024 erottamalla sopimusehdot ja tietosuojaselosteen omiksi dokumenteiksi. Tarkensimme henkilötietojen poistoaikoja. Henkilötietojen vastaanottajat päivittämällä EU:n mallisopimuslausekkeisiin liittyvää tekstiä. Lisättiin rekisteröidyn oikeudet omiin henkilötietoihin.
Kokkolan Halpa-Halli Oy:n tietosuojavastaava
Lars-Erik Forsberg
tietosuoja@halpahalli.fi, Puh. 020 718 2000 (vaihde)
 
 
 

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä