Biolan

Biolan
Rajaa tuotteita
Rajaa tuotteita
Rajaukset
  1. Tyhjennä kaikki Tyhjennä kaikki
loader
Tarkastele Taulukkona Listana

Näkyvillä {{paging.pageOffset}}- {{paging.lastVisibleRecordNumber}} / {{paging.total}}

Sivu
Nouseva
  1. Loading....
    {{getFormattedData(product, 'brandi')}} {{getFormattedData(product, 'name')}}
    {{getFormattedData(product, 'stock_item.stock_label')}}
    Loppu varastosta
Emme löytäneet yhtään tuotetta.
Tarkastele Taulukkona Listana

Näkyvillä {{paging.pageOffset}}- {{paging.lastVisibleRecordNumber}} / {{paging.total}}

Sivu
Nouseva
HalpaHallista voit hankkia pihasi ja puutarhasi iloksi huippulaatuisia pihan- ja kasvienhoitotuotteita. Biolan on suomalainen perheyritys, joka perustettiin vuonna 1974 Kariniemi Oy:n sisaryritykseksi. Sen perustamisen pohjana oli ajatus hyödyntää broilerintuotannossa syntyvää lantaa ja se toi perustamisvuotenaan markkinoille raemuotoisen luonnonlannoitteen ensimmäisenä maailmassa. Se toi myös ensimmäisen kompostorin Suomen markkinoille vuonna 1978. Nykyään Biolanin toimialaa ovat kasvualustojen, lannoitteiden, maanparannusaineiden ja niihin liittyvien laitteiden, kuten kompostoreiden ja jätevedenpuhdistuslaitteiden tuotanto ja myynti. Keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa on ennakkoluuloton ja kestävän kehityksen arvojen mukainen tuotekehitys. Tuotekehitystä Biolanilla ohjaavat ensisijaisesti kierrätys ja kestävä kehitys. Brändin alle valikoidut tuotteet käyvät läpi tiukan seulan. Heidän tuotekehitysyksikössään testataan ja parannetaan tuotteita jatkuvasti samalla uusia tuotteita asiakaslähtöisesti kehittäen. Kaikki tuotteet testataan ennen markkinoille viemistä ja laatua valvotaan koko valmistusprosessin ajan. Ympäristötuotteita kehitetään prototyypeillä todellisessa käytössä esimerkiksi käymälöinä tai kompostoreina. Saadun käyttäjäpalautteen ja –kokemusten perusteella Biolan etsii parhaat mahdolliset ratkaisut erilaisille asiakasryhmille. Tuotekehitystyöhön osallistuu yrityksen oman tiimin lisäksi huippuasiantuntijoita eri aloilta. Toimintansa alusta asti yritys on suunnitelmallisesti keskittynyt kehittämään tuotteita, jotka auttavat vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kaikessa sen toiminnassa on keskipisteenä vastuullisuus ja kestävän kehityksen arvomaailman mukainen toiminta. Vastuullisuutta Biolan viestittääkin joka solullaan. Jo yrityksen perustamisesta lähtien kestävän kehityksen mukaiset periaatteet ovat ohjanneet sen toimintaa. Biolan kehittää kuluttajille jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi helposti osallistua luonnonvarojen kierrätykseen ja vaikuttaa ympäristökuormitukseen. Yritys noudattaa toiminnassaan aina lainsäädäntöä ja määräyksiä. Yrityksen tuntee hyvin toimintansa ympäristövaikutukset ja asettaa toiminnalleen ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita. Se valitsee aina elinkaaritarkastelun kestäviä sekä käyttötarkoituksen, asiakkaan ja ympäristön kannalta parhaimpia ja soveltuvimpia ratkaisuja ja raaka-aineita. Myös kierrätys on keskeinen osa Biolanin toimintaa. Ryhmän ympäristöliiketoiminta hyödyntää erilaisia maataloudessa ja teollisuudessa syntyviä sivuvirtoja. Näin niiden sisältämät ravinteet ja energia palautuvat hyötykäyttöön. Tämä vähentää merkittävästi neitseellisten ravinteiden ja energialähteiden käyttötarvetta. Vuonna 2012 Biolan selvitti ensimmäisenä valmistajana Suomessa kasvualusta- ja lannoitetuotteiden hiilijalanjäljen. Tulokset osoittivat, että kierrätyksen ansiosta yrityksen tuotteet kuormittavat erittäin vähän ympäristöä. Esimerkiksi multatuotteilla pakkausmateriaali muodostaa merkittävän osan hiilijalanjäljestä, joillakin tuotteilla jopa 80 prosenttia. HalpaHallista löydät kattavan valikoiman Biolanin tuotteita. Isommat tuotteet, kuten kompostorit, löytyvät verkkokaupastamme. Tervetuloa tutustumaan tuotteisiin!
HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä