Työsuhdepolkupyörä: Mistä työsuhdepyöräilyssä on kyse?

Työsuhdepyöräilyn suosio on kasvanut viime vuosina. Työsuhdepyöräily mahdollistaa polkupyörän tai sähköavusteisen pyörän hyödyntämisen työnantajan tarjoamana etuna. Työsuhdepyöräjärjestelmän tavoitteena on edistää työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista samalla vähentäen autoilun aiheuttamia päästöjä. Eikö kuulostakin hyvältä! Tässä tekstissä pureudumme hieman tarkemmin siihen, mistä työsuhdepyöräilyssä oikeastaan on kyse, ja mitä osa-alueita siihen liittyy.

Miten työsuhdepyörän hankinta toteutetaan?

Työsuhdepyörien hankinnat toteutaan useimmiten joko leasing-sopimuksen kautta tai suorana hankintana. Suorassa hankinnassa työnantaja hankkii työsuhdepyörän suoraan ja luovuttaa sen työntekijän käyttöön. Työnantaja vastaa pyörän hankintakustannuksista ja omistaa pyörän, kun taas työntekijä saa käyttää sitä työhön ja vapaa-aikaan.

Työnantaja voi myös hankkia työsuhdepyörän leasing-sopimuksen kautta työntekijälle. Tässä tapauksessa työnantaja maksaa kuukausittaista vuokra- tai leasing-maksua, ja työntekijä saa käyttää pyörää sovitun ajanjakson ajan.

Miten saat käyttöösi työsuhdepolkupyörän? Blogitekstissä asiaa työsuhdepyöräilystä työntekijöille ja työnantajille!Miten saat käyttöösi työsuhdepolkupyörän? Blogitekstissä asiaa työsuhdepyöräilystä työntekijöille ja työnantajille!

Työsuhdepolkupyörien mallit

Työsuhdepyörät voivat olla erilaisia riippuen työnantajan tarjoamista vaihtoehdoista. Tyypillisesti valittavana on tavallinen polkupyörä tai sähköavusteinen pyörä, mutta joissakin tapauksissa työnantaja voi tarjota myös muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi polkupyörätarvikkeita tai huoltopalveluita.

Mikäli pyörä hankitaan leasing-sopimuksen kautta, pyörän voi valita leasing-palvelua tarjoavan yrityksen valikoimasta. Valikomat vaihtelevat yritysten välillä, joten niihin kannattaa tutustua etukäteen. Vaihtoehdot työsuhdepyöräilyyn ovat siis monipuoliset!

Työsuhdepyörien verotus

Työsuhdepyörää koskevat verotussäännöt ovat muuttuneet vuonna 2020, mikä on osaltaan lisännyt työsuhdepyöräilyn suosiota. Nykyisin työsuhdepyörät ovat verovapaita etuja tietyin edellytyksin. Verovapauteen vaikuttaa muun muassa se, että pyörällä tulee olla vähintään 50 prosentin työmatkakäyttö ja sen hankintahinta saa olla enintään 1 200 euroa. Verovapaus koskee myös sähköavusteisia pyöriä, joiden moottorin teho on enintään 250 wattia.

 

Vastuullisuus, hyvinvointi...työsuhdepolkupyörä tarjoaa useita etuja. Työsuhdepyöräily kannattaa!Vastuullisuus, hyvinvointi...työsuhdepolkupyörä tarjoaa useita etuja. Työsuhdepyöräily kannattaa!

Mitä etuja työsuhdepyöräily tarjoaa?

Työsuhdepyörän käyttöön liittyy useita etuja. Tärkein on tietenkin se, että pyörällä liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia. Pyörällä liikkuminen voi myös auttaa torjumaan istumisen haittoja, jotka ovat yleisiä nykypäivän istumatyötään tekeville ihmisille.

Pyörällä ajaminen voi myös vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden myötä stressinhallinta helpottuu ja työntekijän aktiivisuus ja tuottavuus voi parantua niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Lisäksi pyörällä liikkuminen on ympäristöystävällinen vaihtoehto autoilulle, sillä se ei aiheuta päästöjä. Työsuhdepyöräily myös ehkäisee useimmiten juuri työmatka-autoilijoiden aiheuttamia aamu- ja iltapäiväruuhkia: hyvä asia kaikkien kannalta!

Työntekijöiden hyvinvointi ja arjen toimivuus hyödyttää aina myös työnantajaa. Kuten aiemmin todettiin, työsuhdepyöräily voi kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta, joka taas vie koko yrityksen toimintaa eteenpäin. Muita hyötyjä työnantajalle ovat esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentyminen, työyhteisön yhteishengen kasvu sekä työnantajamielikuvan kehittyminen.

Yhteenveto

Työsuhdepyörä on siis etu, joka tarjoaa monia hyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle. Se edistää terveyttä ja hyvinvointia, vähentää päästöjä ja ruuhkia sekä kannustaa aktiiviseen liikkumiseen. Työsuhdepyöräilyn suosio tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään tulevaisuudessa, kun yhä useammat työnantajat tunnistavat sen edut ja mahdollisuudet.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä