HALPA-HALLI SULKEE VÖYRIN MYYMÄLÄN TAMMIKUUSSA 2018 / HALPA-HALLI STÄNGER SITT VARUHUS I VÖRÅ I JANUARI 2018

Kokkolan Halpa-Halli Oy:n Vöyrin myymälää koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena Vöyrin myymälän toiminta loppuu vuoden 2018 tammikuun lopussa vuokrasopimuksen päättyessä.

Vöyrin myymälä jatkaa toimintaansa normaalisti vuoden 2017 ajan. Myymälässä työskentelee noin 20 kaupanalan ammattilaista. Yhtiö auttaa henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla työllistymään Halpa-Hallin muille toimipaikoille tai esimerkiksi uudelleen kouluttautumalla jollekin muulle alalle.

– Yt-neuvottelut käytiin hyvässä hengessä henkilöstön kanssa tavoitteena löytää ratkaisu, joka olisi mahdollistanut toiminnan jatkumisen. Henkilöstön lisäksi yt-menettely aiheutti kuntalaisten keskuudessa laajaa huolta kaupan palveluiden tulevaisuudesta Vöyrillä. Lähes 5 000 ihmistä otti adressissa kantaa myymälän puolesta, minkä lisäksi saimme monia kehitysehdotuksia yksittäisiltä vöyriläisiltä, ja paikalliset päättäjätkin etsivät vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle. Kaikista näistä toimista huolimatta esille ei noussut sellaista ratkaisua, jolla olisi varmistettu toiminnan jatkuminen kannattavana, Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen sanoo.

 

OSTOVOIMA SUUNTAUTUU YHÄ ENEMMÄN VAASAN SEUDULLE

 

Vöyrin myymälä on Halpa-Halli-ketjun pienin sekä liikevaihdoltaan että tiloiltaan. Jo tähän mennessä myymälän palvelukonseptia on jouduttu rajaamaan muista myymälöistä poiketen muun muassa aukioloaikojen, valikoimien ja markkinoinnin osalta. Tämä on Ylisen mukaan aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ketjutoiminnan kokonaisuudessa.

– Ainoaksi keinoksi olisi jäänyt muuttaa Vöyrin palvelukonsepti vastaamaan koko ketjun konseptia. Tämä puolestaan olisi edellyttänyt merkittävää myymäläinvestointia paikkakunnalle. Investointivaihtoehtoa käytiin kuumeisesti läpi, mutta tässä tapauksessa investoinnille ei valitettavasti löytynyt kannattavuuspohjaa.

Ylinen sanoo, että merkittävän haasteen kannattavuudelle asettaa toimintaympäristön muutos. Kaupallinen tarjonta Vöyriä ympäröivällä markkina-alueella, ja erityisesti Vaasan seudulla, on kasvanut merkittävästi. Tämä vaikeuttaa ostovoiman pysymistä omalla paikkakunnalla varsinkin, kun kehitys jatkuu samansuuntaisena tulevaisuudessakin.

Halpa-Halli hioo parhaillaan palvelukonseptiaan uudistamalla myymäläverkostoa sekä avaamalla verkkokaupan keväällä. Lapualla yhtiöllä on meneillään myymälälaajennus, joka valmistuu vuoden 2017 joulukauppaan mennessä. Käynnistymässä on myös muita merkittäviä myymälähankkeita. Niistä yhtiö tiedottaa lähiaikoina.


Kokkolan Halpa-Halli Oy har avslutat samarbetsförhandlingarna gällande varuhuset i Vörå. Resultatet av samarbetsförhandlingarna är att varuhuset i Vörå stänger i slutet av januari 2018 i samband med att hyreskontraktet går ut.

Varuhuset i Vörå fortsätter sin verksamhet normalt under år 2017. I varuhuset jobbar ca 20 anställda. Bolaget kommer att hjälpa de anställda på bästa möjliga sätt att få jobb vid Halpa-Hallis övriga varuhus eller till exempel genom omskolning.

– Samarbetsförhandlingarna fördes i god anda med de anställda med målsättningen att hitta en lösning, som skulle ha möjliggjort en fortsatt verksamhet. Samarbetsförfarandet förorsakade också bekymmer hos kommuninvånarna gällande framtidens tjänster inom handelsbranschen i Vörå. Nästan 5 000 personer skrev under uppropet för att bevara varuhuset, och därtill har vi fått ett flertal utvecklingsförslag från enskilda vöråbor, och lokala beslutstagare letade också efter alternativ för att kunna fortsätta verksamheten. Trots allt detta hittades ingen sådan lösning som skulle ha säkerställt en lönsam fortsättning för verksamheten, säger Kokkolan Halpa-Halli Oy:s verkställande direktör Janne Ylinen.

 

KÖPKRAFTEN RIKTAR SIG ALLT MER MOT VASAREGIONEN

 

Varuhuset i Vörå är Halpa-Halli-kedjans minsta både sett till omsättningen och utrymmen. Redan tidigare har man varit tvungen att begränsa varuhusets koncept gällande tjänster och avvika från de övriga varuhusens öppethållningstider, sortiment och marknadsföring. Detta har enligt Ylinen orsakat extraordinära kostnader med tanke på kedjeverksamhetens helhet.

– Den enda lösningen hade varit att ändra Vörås tjänstekoncept så att den motsvarar hela kedjans koncept. Detta i sin tur hade förutsatt en betydande varuhusinvestering på orten. Investeringsalternativet diskuterades, men i detta fall fanns det tyvärr inte lönsamhetsgrunder för en investering.

Ylinen säger att en betydande utmaning för lönsamheten är ändringar i verksamhetsmiljön. Utbudet inom detaljhandeln i marknadsområdet som omger Vörå, och speciellt i Vasaregionen, har haft en betydande tillväxt. Detta gör det svårare för köpkraften att stanna på den egna orten speciellt när utvecklingen fortsätter i samma riktning även i fortsättningen.

Halpa-Halli filar som bäst på sitt koncept gällande tjänster genom att förnya varuhusnätet samt genom att öppna en nätbutik under våren. I Lapua håller bolaget på att utvidga varuhuset, vilket kommer att färdigställas till julhandeln 2017. Också andra betydande varuhusprojekt är på gång. Om dessa kommer bolaget att informera inom kort.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä