Mitä etuja työsuhdepyöräily tarjoaa työnantajalle?

Oletko työnantaja, joka haluaa kannustaa työntekijöitä terveellisiin ja ympäristöystävällisiin työmatkoihin? Työsuhdepyöräily voi olla oiva ratkaisu sinulle! Tässä tekstissä pureudumme siihen, miten työsuhdepyöräily voi parantaa työntekijöiden terveyttä, lisätä tuottavuutta, houkutella uusia kykyjä ja säästää kustannuksia.

Työsuhdepyöräily edistää työhyvinvointia

Työsuhdepyöräily tarjoaa työnantajalle monia etuja, joista ehkä tärkein on työhyvinvoinnin kehitys. Säännöllinen liikunta edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, vähentäen sairauspoissaoloja ja lisäten työtehoa. Fyysisen kunnon kohentuminen vahvistaa immuniteettia ja edistää mielenterveyttä.

Kun työntekijät voivat työssään hyvin, he sitoutuvat paremmin työhönsä, ovat onnellisempia ja luovat positiivisen työilmapiirin. Työsuhdepyöräily on siis voitto sekä työntekijöille että työnantajalle.

Yhteishengen kehitys

Kuten jo aiemmin todettiin, työsuhdepyöräily nostaa työntekijöiden työhyvinvointia, josta seuraa useimmiten myös parempi työskentelyilmapiiri, vahvempi yhteishenki ja terveempi yrityskulttuuri.

Koko yrityksen yhteinen työmatkapyöräily tarjoaa myös mahdollisuuksia spontaaneihin kohtaamisiin, yhdistäviin puheenaiheisiin ja vaikka tiimin välisiin leikkimielisiin pyöräilykilpailuihin. Tämäntyyppinen toiminta on omiaan kehittämään yhteishenkeä!

Työsuhdepolkupyörän tarjoamat edut työnantajalle: Voiko työsuhdepyöräily parantaa yhteishenkeä?Työsuhdepolkupyörän tarjoamat edut työnantajalle: Voiko työsuhdepyöräily parantaa yhteishenkeä?

Työsuhdepyöräily voi parantaa tuottavuutta ja vähentää stressiä

Työhyvinvoinnin ja yhteishengen kehittyminen ohjaa yritystä pitkällä aikavälillä parempiin tuloksiin. Tämän lisäksi työsuhdepyöräily voi tarjota välittömiä kehitysaskelia yrityksen lyhyen aikavälin tuottavuuteen ja tuloksiin. Pyörällä töihin saapuvat työntekijät ovat usein tehokkaampia ja keskittyneempiä kuin muilla kulkuvälineillä matkustavat, mikä auttaa parantamaan tuottavuutta, hoitamaan vaativia tehtäviä ja saavuttamaan tavoitteita.

Työsuhdepyöräilijälle matka-aika toimiikin usein eräänlaisena valmistautumisena työhön. Pyöräillessä työntekijät voivat rauhoittua ja valmistautua päivän haasteisiin, mikä voi parantaa heidän keskittymiskykyään ja luovuuttaan.

Pyöräily on myös tunnetusti hyvä tapa rentoutua ja purkaa stressiä. Stressitasojen laskeminen aamulla matkan aikana voi auttaa työntekijöitä selviytymään paremmin päivän kiireistä ja paineista. Kotimatkan aikana tapahtuva stressitasojen lasku taas auttaa levossa ja palautumisessa.

Työsuhdepyörä voi kasvattaa motivaatiota lähityöskentelyyn

Koronapandemian myötä etätyön määrä on kasvanut valtavasti. Vaikka etätyöllä on omat kiistattoman hyvät puolensa, on myös yhteishengen ja yrityskulttuurin kannalta tärkeää, että kollegat näkevät toisiaan säännöllisesti yrityksen toimitiloissa.

Yksi suurimmista syistä etätyön suosioon on mahdollisuus välttää työmatkoihin kuluva aika, vaiva ja kustannukset. Täpötäydessä ruuhkabussissa tai autoletkassa aamuruuhkan aikaan istuminen ei ole kovin miellyttävää, joten kyseisen ajan käyttää mielellään johonkin muuhun. Kasvavat polttoainekustannukset ovat yksi tekijä.

Työsuhdepyöräily tarjoaa kuitenkin mielekkään vaihtoehdon työmatkoihin. Työsuhdepyörän ansiosta työmatka ei ehkä olekaan enää niin ikävä ja pakollinen siirtymä, vaan mukava, energisoiva ja terveyttä edistävä rutiini. Työsuhdepyöräily voi siis edistää työntekijöiden motivaatiota lähityöskentelyyn, mikä voi tuoda yritykselle erilaisia hyötyjä.

 

Työsuhdepolkupyöräily tarjoaa useita hyötyjä niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta.Työsuhdepolkupyöräily tarjoaa useita hyötyjä niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta.

Toimitilojen sijainti ja pysäköinti

Työsuhdepyöräilyn edistäminen voi tarjota yrityksille myös ratkaisuja toimitilojen sijaintiin ja pysäköintiongelmiin. Monet yritykset miettivät, pitäisikö toimitilat valita keskeiseltä alueelta, joissa pysäköintitilat ovat rajalliset, vai hieman syrjemmältä, jolloin pysäköinti olisi helpompaa.

Kaupunkien ydinkeskustoissa sijaitsevat toimitilat ovat yhä suositumpia. Pysäköintipaikkojen tarjoaminen työntekijöille ja asiakkaille voi kuitenkin keskustoissa olla vaikeaa tai kallista.

Kun yhä useampi työntekijä valitsee auton sijasta työsuhdepyörän, pysäköintipaikkojen tarve vähenee, ja toimitilat voidaan sijoittaa keskeisemmille alueille. Toki on tärkeää, että yritykset varmistavat turvalliset ja riittävät tilat myös polkupyörien pysäköinnille, mutta tämä on usein pienempi huolenaihe verrattuna autopaikkojen vaatimuuksiin.

Vaikka työntekijä saapuisikin kauempaa, työsuhdepyörä voi silti kannustaa jättämään oman henkilöauton kotiin: julkisiin liikennevälineisiin nimittäin useimmiten voi ottaa polkupyörän mukaan. Tämä mahdollista pitkämatkalaistenkin siirtymät ilman autoa julkisia liikennevälineitä ja työsuhdepyöräilyä yhdistämällä.

Vastuullisuus ja työsuhdepyörät

Työsuhdepyöräilyn edistäminen on erinomainen tapa tukea edistää yrityksen toiminnan vastuullisuutta. Pyöräily on ympäristöystävällinen vaihtoehto verrattuna perinteisiin polttoaineilla toimiviin kulkuvälineisiin. Vähentämällä työntekijöiden ajamia automatkoja yritys voi pienentää hiilijalanjälkeään ja vaikuttaa positiivisesti ilmastoon.

Työsuhdepyöräilyn tukeminen myös heijastaa yrityksen arvoja vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Se lähettää viestin siitä, että yritys ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja toimii kestävien arvojen mukaisesti. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen maineeseen ja houkutella asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja lahjakkaita työnhakijoita, jotka arvostavat vastuullista toimintaa.

Työsuhdepyörän tarjoaminen edistää työnantajamielikuvaa ja toimii rekrytointivalttina

Kuten äskettäin jo aihetta sivuttiin, työsuhdepolkupyöräily voi toimia myös valttina rekrytoinneissa sekä yleisellä tasolla edistää yrityksen työnantajamielikuva. Kilpailu työvoimasta on erityisesti tietyillä aloilla todella kovaa, joten uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja nykyisten osaajien tyytyväisenä pitämisen merkitystä ei voi vähäksyä.

Työsuhdepolkupyörien tarjoaminen voi edistää yrityksen työnantajamielikuvaa useilla tavoilla. Ensinnäkin, se osoittaa yrityksen välittävän työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä luo positiivisen kuvan työympäristöstä. Lisäksi se kertoo sitoutumisesta ympäristöystävällisiin toimintatapoihin, mikä voi houkutella ekologisesti tietoisia työntekijöitä. Työsuhdepyörät voivat myös erottaa yrityksen kilpailijoista ja vahvistaa sen mainetta innovatiivisena ja vastuullisena työnantajana, mikä houkuttelee lahjakkaita työnhakijoita.

Työnantaja, joka tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden terveelliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen, voi näyttää esimerkkiä muille yrityksille ja houkutella uusia lahjakkuuksia joukkoonsa.

HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä